کاردرمانی در اختلالات درکی شناختی در تهرانسر از حیطه های مداخلات کار درمانی می باشد. این اختلالات یکی از مشکلاتی است که ممکن است در کودکان و بزرگسالان دیده شود. کودکان دارای اوتیسم، بیش فعالی/اختلال توجه، اختلال یادگیری، اختلال پردازش حسی، نابینایی و ناشوایی ممکن است اختلال درکی شناختی داشته باشند. این کودکان در مهارت های شناختی از جمله توجه، تمرکز، حافظه، ادراک و… مشکل دارند. شروع زود هنگام مداخلات کاردرمانی در اختلال درکی شناختی بسیار مهم است.

کار درمانی در اختلالات درکی شناختی ، اختلالات درکی شناختی به چه شکل هستند؟

رشد شناختی زیربنای هوش است. مهارت های درکی شناختی بر توانایی کودک در یادگیری و درک اطلاعات دریافتی کمک می کند. این اطلاعات جهت پیروی از دستورالعمل ها، حفظ مفاهیم، تصمیم گیری و حل مشکلات روزمره تاثیر دارد. شناخت، حاصل تجربیات فرد از یک محیط یادگیری غنی می باشد. در شکل گیری درک و شناخت در کودکان، بزرگسالان نقش بسزایی ایفا می کنند. شناخت در واقع چگونگی استفاده فرد از مهارت های پردازش و تفکر برای انجام فعالیت های روزمره می باشد. اختلالات درکی شناختی به حالتی اطلاق می شود که فرد در عملکرد های ذهنی و مهارت های ارتباطی، اجتماعی و خودیاری دچار مشکل می شود. این اختلالات باعث می شوند که سرعت یادگیری و رشد این کودکان نسبت به همسالانشان کند تر باشد. این اختلالات ممکن است به دلیل آسیب، بیماری، وضعیت های ژنتیکی و ناهنجاری های مغزی ایجاد شوند. کودکان دارای اختلال درکی شناختی، ممکن است مدت زمان بیشتری برای یادگیری نیاز داشته باشد. این کودکان ممکن است در مدرسه مشکل داشته باشند و نتوانند با همکلاسی های خود رقابت کنند. لذا این کودکان از لحاظ روانی هم تحت فشار هستند.

علائم اختلالات درکی شناختی چگونه است؟

از جمله علائم اختلالات درکی شناختی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • دشواری در حفظ توجه، حتی در بازه های زمانی کوتاه مدت
 • ناتوانی در نشستن و ساکن ماندن، نیازمند مداخلات کاردرمانی در اختلالات درکی شناختی در تهرانسر
 • اختصاص دادن مدت زمان فوق العاده طولانی برای انجام کارها، مانند انجام دادن تکالیف یا نوشتن سرمشق ها.
 • حافظه ضعیف هنگام به یاد آوردن مفاهیم آموخته شده یا دستور العمل های چند مرحله ای
 • ضعف در مهارت های گوش دادن و مشکل در به خاطر سپردن دستورالعمل های شفایی
 • مشکل در خواندن و هجی کردن لغات و درک مطلب
 • مشکل در مسائل مربوط به مفاهیم انتزاعی در ریاضیات
 • مشکل در برنامه ریزی و اولویت بندیکاردرمانی در اختلالات درکی شناختی در تهرانسر

مداخلات کاردرمانی در اختلالات درکی شناختی

مهمترین اثری که ممکن است اختلال شناختی بر کودک بگذارد، مهارت های اجتماعی، تحصیلی و یادگیری اوست. در واقع هدف کاردرمانگر، رساندن فرد به حداکثر عملکرد تحصیلی، مشارکت اجتماعی، استقلال و افزایش کیفیت زندگی اوست. متخصص کاردرمانی، تاثیرات اختلالات درکی شناختی را بر زندگی روزمره فرد بررسی می کنند. کاردرمانگران از یک رویکرد مراجع محور استفاده می کنند و در ارزیابی فرد از خانواده و اطرافیانش بهره می برند. از این طریق اهداف درمانی را برای فرد طراحی کرده و مداخلات خود را انجام می دهند. کاردرمانگران در اختلالات درکی شناختی معمولا با فعالیت های روزمره زندگی مانند لباس پوشیدن، غذا خوردن شروع می کنند. در ادامه تمرینات را به سوی تمرینات سخت تری می برد تا کم کم کودک برای ورود به مهد کودک یا مدرسه آماده شود و بتواند از عهده تکالیف مدرسه برآید. در موارد پیشرونده ممکن است فرد به تطابقات محیطی و ایجاد تغییراتی در محیط نیاز داشته باشد. گاهی نیز فرد نیازمند حمایت و مراقبت می باشد.

 

کاردرمانی ذهنی

کاردرمانی ذهنی یا روان‌درمانی، یک روش درمانی است که برای بهبود روانی و روان‌شناختی فرد استفاده می‌شود. این روش درمانی بر اساس اصول علمی و نظریه‌های روان‌شناسی و پایه‌های روان‌درمانی توسعه داده شده است.

در کاردرمانی ذهنی، فرد با مشاور خود به طور فعال در مورد مسائل خود صحبت می‌کند و به دنبال ارتباط و ارتباط بین مشکلات و تجربیات گذشته و حالت فعلی خود می‌گردد. هدف اصلی این روش درمانی، بهبود کیفیت زندگی فرد و تغییر الگوهای شخصیتی منفی است.

منابع:

 1. brainbalancecenters
 2. aota
 3. obgynkey

کاردرمانی در اختلالات درکی شناختی در تهرانسر از حیطه های مداخلات کار درمانی می باشد. این اختلالات یکی از مشکلاتی است که ممکن است در کودکان و بزرگسالان دیده شود. کودکان دارای اوتیسم، بیش فعالی/اختلال توجه، اختلال یادگیری، اختلال پردازش حسی، نابینایی و ناشوایی ممکن است اختلال درکی شناختی داشته باشند. این کودکان در مهارت های شناختی از جمله توجه، تمرکز، حافظه، ادراک و… مشکل دارند. شروع زود هنگام مداخلات کاردرمانی در اختلال درکی شناختی بسیار مهم است.

کار درمانی در اختلالات درکی شناختی ، اختلالات درکی شناختی به چه شکل هستند؟

رشد شناختی زیربنای هوش است. مهارت های درکی شناختی بر توانایی کودک در یادگیری و درک اطلاعات دریافتی کمک می کند. این اطلاعات جهت پیروی از دستورالعمل ها، حفظ مفاهیم، تصمیم گیری و حل مشکلات روزمره تاثیر دارد. شناخت، حاصل تجربیات فرد از یک محیط یادگیری غنی می باشد. در شکل گیری درک و شناخت در کودکان، بزرگسالان نقش بسزایی ایفا می کنند. شناخت در واقع چگونگی استفاده فرد از مهارت های پردازش و تفکر برای انجام فعالیت های روزمره می باشد. اختلالات درکی شناختی به حالتی اطلاق می شود که فرد در عملکرد های ذهنی و مهارت های ارتباطی، اجتماعی و خودیاری دچار مشکل می شود. این اختلالات باعث می شوند که سرعت یادگیری و رشد این کودکان نسبت به همسالانشان کند تر باشد. این اختلالات ممکن است به دلیل آسیب، بیماری، وضعیت های ژنتیکی و ناهنجاری های مغزی ایجاد شوند. کودکان دارای اختلال درکی شناختی، ممکن است مدت زمان بیشتری برای یادگیری نیاز داشته باشد. این کودکان ممکن است در مدرسه مشکل داشته باشند و نتوانند با همکلاسی های خود رقابت کنند. لذا این کودکان از لحاظ روانی هم تحت فشار هستند.

علائم اختلالات درکی شناختی چگونه است؟

از جمله علائم اختلالات درکی شناختی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • دشواری در حفظ توجه، حتی در بازه های زمانی کوتاه مدت
 • ناتوانی در نشستن و ساکن ماندن، نیازمند مداخلات کاردرمانی در اختلالات درکی شناختی در تهرانسر
 • اختصاص دادن مدت زمان فوق العاده طولانی برای انجام کارها، مانند انجام دادن تکالیف یا نوشتن سرمشق ها.
 • حافظه ضعیف هنگام به یاد آوردن مفاهیم آموخته شده یا دستور العمل های چند مرحله ای
 • ضعف در مهارت های گوش دادن و مشکل در به خاطر سپردن دستورالعمل های شفایی
 • مشکل در خواندن و هجی کردن لغات و درک مطلب
 • مشکل در مسائل مربوط به مفاهیم انتزاعی در ریاضیات
 • مشکل در برنامه ریزی و اولویت بندیکاردرمانی در اختلالات درکی شناختی در تهرانسر

مداخلات کاردرمانی در اختلالات درکی شناختی

مهمترین اثری که ممکن است اختلال شناختی بر کودک بگذارد، مهارت های اجتماعی، تحصیلی و یادگیری اوست. در واقع هدف کاردرمانگر، رساندن فرد به حداکثر عملکرد تحصیلی، مشارکت اجتماعی، استقلال و افزایش کیفیت زندگی اوست. متخصص کاردرمانی، تاثیرات اختلالات درکی شناختی را بر زندگی روزمره فرد بررسی می کنند. کاردرمانگران از یک رویکرد مراجع محور استفاده می کنند و در ارزیابی فرد از خانواده و اطرافیانش بهره می برند. از این طریق اهداف درمانی را برای فرد طراحی کرده و مداخلات خود را انجام می دهند. کاردرمانگران در اختلالات درکی شناختی معمولا با فعالیت های روزمره زندگی مانند لباس پوشیدن، غذا خوردن شروع می کنند. در ادامه تمرینات را به سوی تمرینات سخت تری می برد تا کم کم کودک برای ورود به مهد کودک یا مدرسه آماده شود و بتواند از عهده تکالیف مدرسه برآید. در موارد پیشرونده ممکن است فرد به تطابقات محیطی و ایجاد تغییراتی در محیط نیاز داشته باشد. گاهی نیز فرد نیازمند حمایت و مراقبت می باشد.

کاردرمانی دررشد شناختی:

کاردرمانی در اختلالات درکی شناختی در کنار مداخلات کاردرمانی ذهنی به این افراد کمک شایانی می کند. ارزیابی گفتار درمانی معمولاً زمانی رایج هستند که فرد به دنبال خدمات درمانی باشد. اغلب اوقات مراجعان می گویند که آنها به ارزیابی نیازی ندارند چون آنها به خوبی صحبت می کنند یا نشانه واضحی برای نیاز به گفتار درمانی ندارند. گفتاردرمانی در رشد مهارت های شناختی فقط مختص افرادی نیست که در گفتار مشکل دارند. این نوع گفتار درمانی روی انواع مختلفی از مهارت ها کار می کند. این اهداف ممکن است شامل زبان و شناخت باشد. رشد این حیطه ها به ویژه رشد شناختی می تواند به بهبود استقلال فرد کمک کند.

سلامت شناختی شامل توجه، تمرکز، مکان یابی، جهت‌یابی، بازیابی کلمات و عملکردهای اجرایی چون توانایی حل مسئله و علت یابی باشد. کاردرمانی در اختلالات درکی شناختی در تهرانسر روی این موارد به صورت تخصصی کار می کند.

منابع:

 1. brainbalancecenters
 2. aota
 3. obgynkey

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *